mandag 31. mai 2010

Ferske tall fra Oslo, Bergen og Trondheim

Min analyse av velgerbevegelsene i mai kommer på Minervas nettsider i morgen. Der får du også helt ferske mandatprognoser for  våre tre største byer. Jeg skal her lage en aldri så liten teaser og komme med litt bakgrunnsstoff.
Oslo først. Mine utregninger er basert på  kommunefaktorer for Oslo som ser slik ut:

Rødt 3,90
SV 1,67
Ap 0,96
Sp 0,13
KrF 0,40
V 1,63
H 1,25
Frp 0,64
Andre 1,3

Valgstatistikk fra Oslo ved de siste valgene, samt informasjon fra siste lokale målinger, er lagt inn for å komme fram til disse faktorene. Faktor over 1 innebærer at partiet ligger over sitt landssnitt. Under 1 innebærer det motsatte.

Når disse faktorene og gjennomsnittet av de nasjonale mai-målingene legges til grunn, kommer jeg ut med følgende tall for Oslo pr. i dag (endringer fra 07-valget i parantes):

Rødt 5,5 (+0,3)
SV 10,0 (-0,6)
Ap 28,8 (-1,1)
Sp 0,7 (-0,1)
KrF 2,0 (-1,1)
V 6,7   (-2,0)
H 30,4 (+5,2)
Frp 14,3 (0)
Andre 1,6 (-0,5)

Summeres Frp, H, KrF og Venstres tall sammen, så ser vi at de har 53,4 prosent av de antatte frammøtte inne. Mens den rødgrønne blokken må nøye seg med 45 prosent.


Bergen måles langt oftere. Jeg bruker her derfor i stedet et gjennomsnitt av de siste tre lokale målingene i mitt beregningsgrunnlag. Disse snittallene for Bergen ser slik ut:

Rødt 4,3 (-0,2)
SV 6,2  (-0,9)
Ap 29,3 (+5,4)
Sp 2,2 (-0,6)
KrF 4,5 (-1,8)
V 5,0 (-0,8)
H 29,5 (+3,2)
Frp 16,7 (-3,5)
Andre 2,3 (-0,9)

Er Ap målt noe for høyt og Frp litt for lavt på Bergens-målingene? Det er et spørsmål som melder seg all den tid tallene bryter med de nasjonale trendene pt. Jeg tror at svaret kan være ja. Men ikke så mye at det ikke er grunn til å tro at Ap nå ligger på et høyere nivå i Bergen enn ved 07-valget, mens det er motsatt for Frp.

Blokkstillingen er markante 55,7 - 42 i borgerlig favør.

Så til Trondheim til slutt. Her har jeg null og niks av lokale målinger å støtte meg på og må derfor bruke samme metode som på Oslo. Mine kommunefaktorer for Trondheim ser for øyeblikket slik ut:

Rødt 2,50
SV 1,30
Ap 1,30
Sp 0,45
KrF 0,54
V 0,96
H 0,87
Frp 0,70
Andre 3,2
Regnes nasjonale snittnviåer om til Trondheim når disse faktorene bakes inn, så ser velgerpreferansene i Norges tredje største by slik ut:

R 3,5 (+0,1)
SV 7,8 (-0,4)
Ap 39,0 (-4,9)
Sp 2,4 (-0,3)
KrF 2,7 (-0,8)
V 3,9 (-0,1)
H 21,2 (+6,2)
Frp 15,7 (+1,0)
Andre 3,8 (-0,7)

De rødgrønne har, i følge mine tall, her overtaket med 52,7 mot 43,5.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar