tirsdag 9. februar 2010

Stemmerett til 16-åringer?

Ved lokalvalget neste år skal det gjøres forsøk i 20 kommuner med å sette ned stemmerettsalderen til 16 år.
Begrunnelsene som oppgis på regjeringens nettsider for dette forsøket er at det skal være et "tiltak for å styrke politisk deltakelse og engasjement blant ungdom" samt at "det kan være et tiltak for å få flere unge inn i rollen som aktive innbyggere i lokalsamfunnet".

Jeg synes målene om styrket politisk deltakelse blant ungdom og mer aktive lokalborgere, er fine og fromme. Men jeg stiller meg skeptisk til om senking av stemmerettsalderen helt ned til 16 år er veien å gå. For etter mitt skjønn bør stemmerettsalderen henge nært sammen med myndighetsalderen. Skal 16-åringer kunne velge hvem som skal styre, så bør de også kunne gifte seg og kjøre bil.

Senking av myndighetsalderen virker ikke akkurat nært forestående. Derfor bør vi også la senking av stemmerettsalderen bli med forsøkene.

Hva mener du? 9 kommentarer:

 1. myndighetsalderen i Norge er 18år. Men før fylte 18 har man allikevel nådd retten til å bli hørt i barnefordelingssaker, kriminell lavalder, seksuell lavalder, rett til inn- og utmelding av foreninger og kirkesamfunn, rett til selvbestemt abort, ta mopedførerbevis, og starte med førerkort for bil. Hvis jeg ikke tar helt feil kan man ikke føre tung motorsykkel før fylte 21år.

  Man kan derfor si at myndighetsalderen er litt mer flytende enn 18år og at det er et argument for å la 16åringer stemme ved valg. Kanskje spesielt i lys av at man ved fylte 16år selv kan bestemme abort?

  SvarSlett
 2. Det kan synes om at Kommunaldepartementet nå finner på det meste for å øke valgdeltakelsen ved kommunevalgene spesielt. Verken 16-årsgrense og eValg er etter min mening løsningen.

  For å øke valgdeltakelsen bør kommunene får større makt og innflytelse. Da må fylkeskommunene nedlegges og antall kommuner halveres. I tillegg bør felles valgdag innføres som i Sverige.

  SvarSlett
 3. Vet man noe om 16-åringers politiske preferanser Svein Tore?

  SvarSlett
 4. Tor H: Godt poeng. Myndighetsalderen er noe flytende. Men fastholder at et hovedskille går ved 18 år.

  Arve: Valgdeltakelsen i prosent av stemmeberettigede vil ikke øke ved å utvide den på denne måte siden de unge i mindre grad tar i bruk retten sin enn eldre. Men i antall vil jo deltakelsen selvsagt øke...
  Felles valgdag er en god ide. Selv om det vil gi meg mindre å gjøre...Må skrive om det ved en annen anledning.

  Anonym: Den beste indikatoren er trolig skolevalgene. Link her: http://www.samfunnsveven.no/skolevalg/resultat/landsoversikt

  Et gjennomgående trekk er at fløypartiene Rødt, SV og Frp gjør det noe bedre blant de helt unge enn gjennomsnittlig, mens Ap, H og KrF gjør det relativt sett svakere.

  Forøvrig er det grunn til å bemerke at valgvinden som regel blåser enda friskere blant ungdom enn i befolkningen forøvrig.

  SvarSlett
 5. Tor: Er det at man har rett til selvbestemt abort fra 16 en grunn til å senke alderen for stemmerett? Slik jeg ser det, er grunnen til retten at seksuell lavalder er 16, og at man helst ikke ser at 16-åringer blir mødre, fordi det er et hinder, og fordi de ikke er helt modne for det enda. Dermed, når samfunnet ikke anser 16-åringer som modne nok til å bli foreldre, bør de da stemme ved valg?

  Just askin'

  SvarSlett
 6. Jeg får da virkelig ikke håpe at samfunnet ønsker at 16åringer som er blitt gravid skal ta abort for at de er for umodne. Det er jo en forferdelig tanke, og spørsmålet er kanskje om det ikke snart er på tide med en evaluering av hvordan abortloven har fungert.

  Har det gått fra å være en mulighet som kvinner fikk i en vanskelig livssituasjon til at samfunnet forventer abort om ikke alt er perfekt, og er det egentlig det vi ønsket?

  Selvom jeg ikke har tro på å gå tilbake til forbud og nemder, så tror jeg en levende debatt om abortspørsmålet gjør at flere tar en etisk vurdering av når det er riktig å ta abort og når det ikke er. At 1 av 3 kvinner som blir gravid mellom 20 og 25 år tar abort tyder jo på at verdidebatten rundt når det er riktig å ta abort ikke er levende. Og skal man først ha en abortlov så er det hvertfall bra å ha en debatt slik at den enkelte får mulighet til å forme sitt standpunkt og sin holdning.

  Ok, det her ble litt på siden av tema, du får tilgi meg Svein Tore;)

  SvarSlett
 7. Den eneste grunn til at noe politisk parti ønsker å senke stemmerettsalderen er deres tro på at det kan gi dem flere stemmer enn andre partier. Fornuftige motargumenter har derfor liten verdi.

  SvarSlett
 8. Øystein: Ikke nødvendigvis. Hovedpoenget mitt var at til tross for at myndighetsalderen i Norge er 18år er den mer flytende enn som så, og at man som mindreårig må ta stilling til store valg.

  En liten avsporing: Hvis jeg forstår deg riktig mener du at retten til selvbestemt abort henger sammen med at samfunnet mener 16åringer er umodne. Det høres rart ut.
  Jeg ser heller på det som en naturlig følge av at man har nådd seksuell lavalder og at man selv må ta de valg som følger av seksuell aktivitet.

  SvarSlett
 9. Tor: For så vidt enig. Men jeg tror seksuell lavalder er å finne på 16 år fordi det rett og slett var praksis at mange debuterte seksuelt før fylte 18, og at samfunnet ikke så nok gode grunner til å straffeforfølge det. Dermed måtte abortgrensen følge etter.
  Dog, jeg er enig i at umodne-kommentaren nok er feil. Jeg tror dog at samfunnet ønsker færrest mulig gravide 16-åringer - fordi de ikke er klar for ansvaret (da først og fremst økonomisk, men også fordi det legger for de fleste store begrensninger på utdannelsesmuligheter).

  Oppsummert: seksuallovgivningen har lavere 'myndighetsalder' fordi virkeligheten innhentet gammel praksis. Jeg er dog skeptisk til hvorvidt den hadde vært senket om det ikke var for praksis.

  Og, igjen litt på siden, men lov til å starte med førerkort for bil? Javisst, men kun med anstand. Neppe noen stor tillitserklæring :)

  SvarSlett