tirsdag 29. desember 2009

Innvandrere i kommunestyrene - ti på topp

Julen er bl.a. brukt til å lese "Det nære demokratiet". Dette er den fjerde boken i regi av Institutt for samfunnsforskning som tar for seg lokalvalgene.

2007-valget bød på flere spennende forskningtemaer å belyse. Dessverre tar ikke forskerne tak i det mest spennende av dem alle. Nemlig det faktum at de styrende overraskende mange steder gikk betydelig fram. For det normale er jo at de styrende blir straffet av velgerne ved valget. Hvorfor man ikke vier et kapittel for å se på mulige årsaker som kan forklare dette nye fenomenet, er for meg en gåte. Men interesserte får, i alle fall inntil videre, nøye seg med de betraktningene  jeg gjorde rundt dette temaet for et par år siden.

Dette betyr likevel ikke at boken er uinteressant. Tvert i mot. Her er det flust av interessante tall (for de av oss som liker slikt da..). Noe av det mest fengende var oversikten over kommunestyrerepresentantenes landbakgrunn som Statistisk sentralbyrå har satt sammen for forskerne Tor Bjørklund og Johannes Bergh. Den viser følgende følgende "ti på topp"-liste hva gjelder representanter med ikke-vestlig landbakgrunn:

1. Iran 20 stk (iranere utgjør 6,4 prosent av total ikke-vestlig innvandringsbefolkning)
2. Pakistan 18 (12,3)
3. India 14 (3,3)
4. Irak 8 (9,3)
5. Somalia 8 (8,5)
6. Sri Lanka 8 (5,5)
7. Tyrkia 6 (6,3)
8. Libanon 3 (0,9)
9. Tanzania 3 (0,3)
10. Argentina 2 (0,2)

Totalt har 120 kommunestyrerepresentanter ikke-vestlig bakgrunn. Det er en marginal økning fra 106 i perioden 2003-2007. Det utgjør 1,1 prosent av alle kommunestyrepresentanter i landet, og slik sett er ikke-vestlige innvandrere klart underrepresentert siden de utgjør opp i mot fire prosent av det totale antall stemmeberettigede.

Hva tror du er grunnen til at særlig iranere og indere utmerker seg positivt på statistikken?

5 kommentarer:

 1. 1,1 % er vel vesentlig lavere enn 4 %? Det er jo i lokavalgene at innvandrere har størst mulighet for å nå frem (krever ikke statsborgerskap for å stemme og geografisk konsentrasjon), da skulle vi vente mer enn 1,1 %.

  SvarSlett
 2. Ikke-vestlige innvandrere er klart underrepresentert, ja.
  Samtidig må vi huske at innvandrerbefolkningen har lavere snittalder, utdanning og inntekt enn gjennomsnittsvelgeren. Dette er variabler som trekker i negativ retning hva gjelder politisk deltakelse. Så når man "kontrollerer for" dette, så blir underrepresentasjonen noe svakere.

  SvarSlett
 3. Flere negativer ("ikke-...") blir meningen fort motsatt eller misoppfattet....

  SvarSlett
 4. Ja, det bør stå "ikke-vestlig". Rettet opp nå.

  SvarSlett
 5. Jeg tror ikke forskjellene er så vanskelige å forklare. For å ta de tre øverste på listen din synes India og Iran å være overrepresentert mens Pakistan er underrepresentert sammenlignet med de to andre.

  For det første er det stor forskjell i utdanningsnivå mellom de tre landene. CIA World Factbook oppgir "School life expectancy" for Pakistan til 7/6 år for menn/kvinner, for India til 11/9 og Iran til 13/13.

  I tillegg til dette må vi også se på hvilke innvandrere som har kommet til Norge fra disse landene. Her går jeg bare ut fra mitt personlige inntrykk, men jeg har inntrykk av at det kommer en del arbeidsinnvandrere med høy utdanning fra India til f.eks. lege- og IT-yrker. Fra Iran har det kommet mange politiske flyktninger med til dels høy utdanning. Dette burde være faktorer som også er med på å dra disse to landene opp når det gjelder politisk engasjement.

  SvarSlett