onsdag 20. januar 2010

Blå trend i kommune-Norge

Gallup har spurt norske velgere om hva de ville stemt hvis det var kommunevalg. Som regel spør måleinstituttene om hva velgerne ville stemt hvis det var stortingsvalg. Med tanke på at det er kommunevalg (og fylkestingsvalg) neste år, så blir denne målingen dermed litt ekstra interessant.

La oss først se på tallene som TV2 i går presenterte:
Rødt 2,3
SV 6,1
Ap 31,9
Sp 6,4
KrF 4,9
V 3,6
H 25
Frp 17,5
Andre 2,3

Når det gjelder enkeltmålinger, så må vi alltid ha feilmarginene i bakhodet. Disse ligger på 1,4 - 2,8 prosentpoeng (størst for største parti) i denne målingen.

I tillegg må vi ha i mente at noen partier som regel gjør det bedre ved lokalvalg enn stortingsvalg og omvendt. Særlig Høyre, Sp og Rødt har en tendens til å gjøre bedre lokalvalg, mens de øvrige gjerne gjør det noe dårligere.

Når jeg legger mine foreløpig nasjonale snittall for januar til grunn (som bygger på fem målinger der det er  spurt om stortingsvalg) og tar høyde for de "normale" variasjonene ift. kommunevalg, så synes jeg Gallups tall ser rimelige ut. Men jeg tror Ap ligger litt for høyt og Sp litt for lavt på målingen.

Hva partiene får i oppslutning på landsbasis er imidlertid ikke det mest spennende ved kommunevalg. Det interessante er jo hva som skjer med makten i de ulike kommunene. TV2 har, interessant nok, gjort beregninger også for enkeltkommuner. De viser at kommune-Norge nå trender blått.

Høyre og Frp ville fått rent flertall i folkerike kommuner som Skedsmo, Ski, Ullensaker, Drammen, Larvik, Tønsberg,  Stavanger, Sandnes, Bergen, Molde, Ålesund og Harstad. Og i Oslo ville de to blå pluss KrF gitt flertall.

Jeg har ikke sett hvordan tallene er blitt beregnet. Men det skrives at en forutsetning er at "partiene gjør et forholdsvis likt valg i alle kommunene som i 2007". Den forutsetningen holder selvsagt ikke reelt sett. Fordi valgvinden, i motsetning til ved stortingsvalg, alltid blåser høyst ulikt fra kommune til kommune ut i fra lokale forhold.

Likevel er dette en brukbar stemningsrapport på velgerståa i oppkjøringen fram mot neste års valg. Kort oppsummert kan man si at Høyre fortsatt surfer godt på bølgen (hvor lenge holder det?). Frp fortsetter å vise lokal svakhet (sliter med storebror Høyre i kommunesammenheng). Ap får det meget tøft med å farge noen nye, store byer røde bl.a. fordi både SV og Sp sliter. Sliter gjør også KrF og Venstre - et valgresultat på disse nivåene vil være bånn i bøtta.

Jeg tror ikke at Dagfinn Høybråten vil overleve noe slikt. I så fall kan Knut Arild Hareide bli ny leder enda litt kjappere enn han hadde tenkt.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar