fredag 5. juni 2009

KrF24

KrF ligger, antagelig noe overraskende, i front på sosiale medier. I går startet de en live-bloggvariant kalt KrF 24 hvor alle de mest framtredende KrF-erne svarer lesere og interesserte i løpet av 24 timer. I kveld dukket også partileder Dagfinn Høybråten opp - riktignok 20 minutter forsinket pga. tekniske problemer (noe pinlig...).

Jeg spurte ham om følgende:
Da du tiltrådte som partileder, så framholdt du at KrF skulle bli tydeligere uten å bli smalere. Har du og partiet ditt lyktes med dette?
- Vi kan alltid lykkes bedre. Kravene om tydelighet skjuler ofte spesielle agendaer. Jeg er nok blitt mer opptatt av at vi skal gi svar på folks hverdagsproblemer idag, forankret i verdier som er mer tidløse.

KrF ble trengt helt tilbake til sine kjerneområder ved valget i 2005 og maktet kun å plukke med seg fire distriktsmandater i kjernefylkene Vest.Agder, Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal. Hvorfor tror du/dere at KrF har så elendig appell i øvrige deler av landet og hvordan skal KrF bedre sin stilling andre steder enn på Sør- og Vestlandet?
- Hadde vi hatt svar på alle spørsmålene om KrFs tilslutning, hadde vi jo ikke behøvd å stille dem. Mitt utgangspunkt er de 20 prosentene av befolkningen som de siste 10 årene har valgt KrF ved et av valgene de har deltatt i. Målet er at vi skal gi dem gode grunner til å gjøre det igjen. Vi skal særlig vise det på saksområder der vi har høyere troverdighet.

Hvorfor vil ikke KrF utvide kontantsøttten til også å gjelde 3-, 4- og 5-åringer? Bør ikke valgfrihet gjelde for foreldre med barn også i disse aldersgruppene?
- Vi har ambisjoner om å ha den beste familiepolitikken og prioriterer nå økt kontantstøtte til ett og toåringene og en fleksiperm som utvider dagens foreldrepermisjon med 14 nye uker som mor eller far kan ta ut opp til barnet fyller 10.

Hvorfor kaller KrF-ere seg gjerne ikke-sosialistiske, men ikke borgerlige?
- Ordet borgerlig har historiske overtoner som spiller hen på tidligere tiders klassekamp. KrF ønsker å være et folkeparti som kjemper mot fattigdom og for sosial rettferdighet. Men vi er et kristendemokratisk sentrumsparti - ikke et sosialistisk parti.

2 kommentarer:

 1. Hei Svein Tore!
  Fædrelandsvennen har lokal måling i dag. Ap 30 %, FrP 29%, KrF 11%, H 10,8%, SV 6,5% og V og Sp 5% i Aust-Agder. 500 spurte gjennom telefonintervju av Infact - feilmargin 4%. Hvordan tolker du en slik måling - stemmer den med dine beregninger?

  SvarSlett
 2. Min Aust-Agder prognose ser pt. slik ut:
  Rødt 0,5
  SV 6,3
  Ap 28,5
  Sp 4,0
  KrF 12,0
  V 5,3
  H 12,7
  Frp 29,3

  Mao. samsvarer Fvn-målingen ganske så godt og alle avvik er godt innenfor feilmargin. Jeg har dog altså H og KrF litt høyere, og Ap litt lavere.

  SvarSlett