søndag 28. august 2011

Valgkampen uke 2

Valgkampens andre uke er tilbakelagt, og det er i grunn først nå at valgkampen er kommet skikkelig i gang. Partilederdebatten på tirsdag har satt tonen for en valgkamp som kanskje ikke blir så uvanlig som man skulle tro etter 22/7.

To temaer peker seg ut som hovedsaker: Eldreomsorg og skole. Dette er slett ikke uventet, det er jo disse områdene som kommunene bruker klart mest penger på. Og velgerne oppgir at dette er saker som betyr mye for dem når de blir bedt om å rangere viktighetsgrad. Alle partiene ønsker høy velgertillit på disse feltene, men pr. i dag er det Høyre og Ap som har klart best tak på skole i velgernes øyne, med SV et godt stykke bak og deretter kommer de andre. På eldreomsorg har Ap et klart overtak. Frp, Høyre og KrF følger deretter og så kommer resten.

"Sakseierskap" er imidlertid ingen statisk størrelse, partiene må slåss i hver eneste valgkamp og hver eneste dag for å beholde velgerskansene eller eventuelt øke sin tillit. Det er derfor svært viktig for Ap at de får tilbakevist påstandene fra bl.a KrF, Venstre og Frp om at partiet ikke har innfridd verdighetsgarantien. Og derfor er det viktig for Høyre at påstandene om juks i Oslo-skolen blir tilbakevist.

På målingene er det nå klare tegn til at Aps sympatieffekt er avtagende. Men fremdeles ligger partiet i snitt på nivåer et stykke over valgresultatet fra 2007. Høyre synes å ha stanset fallet og har stabilisert seg rundt midten av 20-tallet, noe som er langt over 07-resultatet. Alle sentrumspartiene Sp, KrF og Venstre har fått et visst løft den siste uken, men alle ligger fortsatt under deres 07-nivå. Frp har stabilisert seg 2-3 prosentpoeng under forrige valg, mens SV sliter bare tyngre og tyngre og er nå langt nede på 4-tallet.

SVs fall er ikke bare bekymringsfullt for partiet, men også for Ap som er avhengig av at SV holder et brukbart nivå oppe for at de i sum kan bli sterke nok til å beholde/ta makten i mange av kommunene. Det er ikke umulig for SV å snu trenden i løpet av de to ukene som gjenstår, men det er veldig vanskelig. Fordi det skapes en dynamikk der Kristin Halvorsen, Bård Vegar Solhjell og co tvinges til å kommentere svake målinger i stedet for å snakke om partiets politikk.

Inntrykket av et "SV i krise" er i ferd med å festne seg i velgernes bevissthet, noe som kan få enda flere velgere til å hoppe av SV-lasset de siste dagene. I så fall kan ei heller 3-tallet utelukkes på selve valgdagen.

Det er dramatisk.      


 

2 kommentarer:

 1. En eldre dame på et aldershjem uttalte at hun stemte AP pga. deres eldrepolitikk. Reporteren spurte hva det var med AP's eldrepolikk som gjorde at hun stemte på de. Svar "Jeg vet ikke. Jeg har ikke greie på sånt".

  NTB's analyse over kommuner som bruker mest på de eldste, viser at kommuner med ordfører fra KrF ligger på toppen, mens Høyrestyrte kommuner i 2010- i forhold til AP -brukte kr 8.889.- mer pr. innbygger over 80 år.

  Moralen er: Før du stemmer, sørg for å ha greie på i hvertfall de sakene som betyr mest for deg.
  Godt valg.
  Kommentar til nevnte analyse, Svein Tore?

  (Kilde; ABC Nyheter: "De borgerlige gir mest til de eldste"

  Mia

  SvarSlett
 2. Jeg synes velgereksemplet nettopp gir en forklaring på Aps sterke posisjon på feltet. En velger som stemmer Ap pga. eldrepolitikken, men uten helt å vite hvorfor. Trolig fordi det er noe trygt med Ap. Og det er denne posisjonen andre partier drømmer om å overta; tiltrekke seg de velgerne som er sånn passe interessert. Og de er det mange av.

  SvarSlett