tirsdag 8. juni 2010

Sør- og Vestlandet redder KrF

I mine ettervalgsanalyser har jeg tatt for meg de geografiske profilene til Rødt, SV, Ap og Sp. Turen er nå kommet til KrF. Den tradisjonelle kunnskapen om partiets velgere tilsier at KrF har sin styrke på Sør- og Vestlandet, mens man - litt enkelt sagt- står svakt i resten av landet.

Er det slik fortsatt? Ja. Som i 2005, ble partiet ved fjorårets valg stående igjen med fire faste mandater: Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal. I landets øvrige valgkretser har ikke KrF pt. styrke nok til å kapre rene distriktsmandater. Slik sett utgjør Sør- og Vestlandet partiets livsforsikring. For selv om KrF skulle falle under sperregresen ved neste valg, så vil partiet trolig bli representatert fra i alle fall 2-3 av disse fylkene. Jeg holder Rogaland som det sikreste KrF-mandatet, etterfulgt av Hordaland og Vest-Agder, mens Møre og Romsdal er det mest usikre "kortet".

Hva er forklaringen på dette fenomenet? I korte trekk handler det om tradisjon, kultur og verdier. De såkalte motkulturene (avholdsbevegelse, legmannsbevegelse og målsak) har stått, og står fortsatt, sterkere her enn andre steder i landet. Verdikonsevaratismen står sterkere og det samme gjør familieverdiene. Dette er en fordel for motkulturpartiet framfor noe i norsk politikk; KrF. Men vær oppmerksom på at motkulturen på Sør- og Vestlandet (også) er svekket.

Valgresultatet på 5,5 prosent var elendig for KrF. Det var partiets svakeste valg siden partiet ble landsomfattende i 1945. KrF gikk tilbake i samtlige fylker, sammenlignet med 05-valget. Relativt sett var tilbakegangen minst i Aust-Agder og Rogaland. Vest-Agder ble, for niende stortingsvalg på rad, partiets beste krets med en oppslutning på 15,5 prosent. Mens Hedmark var svakest for KrF med stusselige 2,5 prosent. De geografiske variasjonene er dermed meget store for partiet, dog noe mindre enn for  Senterpartiets del.

Det er sikkert noen KrF-ere som hadde håpet på diverse personeffekter av at kjente politikere toppet listene. Jeg kan ikke finne spor av noen Hareide-effekt i Akershus. Det er ingen Tørresdal-effekt å spore i Nord-Trøndelag. Og jeg kan ei heller se tegn til noen Hansen-effekt i Vestfold. Dette forsterker mine stadige tilbakevendene påstander om at personeffekter i rikspolitikken i stor grad er overdrevet.

Jeg merker meg likevel at Rogaland, igjen sånn relativt sett, trender klart positivt for KrF. Eller sagt på kanskje noe mer forståelig måte: KrF-tilbakegangen i Rogaland har vært liten sammenlignet med andre steder. Jeg vil derfor strekke meg til å si at det er mulig at dette kan tolkes som å være en aldri så liten fjær i den hatten som listetoppen Dagfinn Høybråten trolig ikke bruker.

Ellers er det interessant å se hvordan KrF totalt har mistet grepet på Nord-Norge sammenlignet med glansperioden ved valgene i 1997 og 2001. Tilbakegangen har her vært kolossal. Denne trenden har falt sammen med at Ap i stor grad har gjenvunnet mye av den styrken som gikk tapt i nord rundt tusenårsskiftet.
Således er det grunn til å tro at KrF har lekket mer velgere til Ap i nord enn de har gjort andre steder.

 
 


       

2 kommentarer:

 1. Om jeg kan skyte inn noe mer fra dixie her:

  fra 3 juni http://www.fvn.no/lokalt/article767738.ece

  "AGDER: Bare 14,8 prosent av vestegdene ville stemt KrF hvis det var fylkestingsvalg i morgen. I Aust-Agder er oppslutningen på 9,3 prosent. Det viser meningsmålingen som Respons Analyse har gjennomført på vegne av Fædrelandsvennen.

  Ved fylkestingsvalget for fire år siden var KrF Vest-Agders største parti med 21,1 prosents oppslutning. I Aust-Agder fikk partiet 14,3 prosent.

  Stortingsrepresentant Dagrun Eriksen sier likevel at hun hadde fryktet enda verre tall."

  SÅ KrF faller faktisk ganske mye her også. De ligger altså noe lavere enn stortingsvalget09 på meningsmålingene, som igjen var en nedtur sammenlignet med 07, og ser ikke ut til å stige igjen mot neste lokalvalg. Noen kommentarer? :-)

  SvarSlett
 2. Yosh: Når det gjelder enkeltmålinger må alltid forbeholdet om feilmaringer tas. Men hvis vi forutsetter at Respons har fanget Agder-velgernes preferanser pt. godt, og at KrFs fylkesnivå ved fylkestingsvalg nå er ca 9 i Aust og ca 15 i Vest - hvordan skal tallene tolkes?

  Det er to mulige hovedtilnærminger. Hvis man velger den positive varianten, sett med KrFs øyne, så er jo oppslutningen i Vest tilnærmet uforandret fra valget i fjor høst. Når vi vet at KrF på landsbasis gjør svakere lokalvalg enn riksvalg, og når vi vet at KrF generelt har sunket etter valget, så er det tallet faktisk et lite lyspunkt.
  KrF fikk 11 i Aust i fjor, og 9 i Aust nå er således om lag i tråd med landstrenden og forventningene.

  Alternativ tolkning: KrF har faktisk gjort BEDRE lokalvalg enn riksvalg i Agder de senere årene. Slik sett burde partiet ligget minst like høyt, og helst noe over valgresultatet sitt fra 09, selv når vi korrigerer for KrF-fallet etter valget. Sammenlignes Respons- tallene direkte med 07-resultatene, så ser det slett ikke bra ut og de indikerer et landsresultat langt nede på 4-tallet for KrF.

  SvarSlett