onsdag 11. mai 2011

Nasjonale trender avgjør kommunevalget?

Høyre går klart fram, Ap, Frp og Venstre ligger noenlunde stabilt (litt under) målt mot 07-valget, mens Sp, KrF og SV sliter tungt. Det er, kort oppsummert, hovedbildet på de nasjonale kommunemålingene. Og disse trendene slår da inn også i mange kommuner med nærmest forbløffende grad av jevn styrke. Et slikt "case" er Nannestad. Under finner du tall og analyser som er knyttet til en fersk meningsmåling fra denne kommunen. Informasjonen bør dermed ha stor nytteverdi for alle opinionsinteresserte - trolig vil du finne igjen noen tilsvarende momenter også i din hjemkommune.


Nasjonale vinder i Nannestad

De nasjonale politiske vindene blåser med forbløffende jevn styrke inn over Nannestad.
 
Høyre ligger an til en kraftig framgang. Ap, Frp og Venstre ser ut til å gjøre det omtrent som sist. Mens Sp, KrF og SV sliter tungt. Det er i hovedtrekk stillingen på riksplan nå – fire måneder før høstens valg. Og det er faktisk også en ganske så presis oppsummering av situasjonen i Nannestad, hvis vi skal feste lit til dagens meningsmåling. Ofte er det slik ved lokalvalg at helt spesielle lokalpolitiske forhold medfører at valgvindene blåser ujevnt fra kommune til kommune. Et parti kan ha stor framgang i en kommune, men betydelig tilbakegang i nabokommunen. Når vindene derimot blåser nærmest identisk i Nannestad som på landsplan, så er det en indikasjon på at det ikke er noen spesielle lokale politiske hendelser eller lokale partiprofiler som skaper røre blant velgerne i kommunen.

Likevel er det grunn til å merke seg at både Frp og Ap ligger på et høyere nivå i Nannestad enn de gjør på landsplan. Mens Høyre relativt står svakere. Det har mye å gjøre med de grunnleggende velgerstrukturene i kommunen. Utdanningsnivå er en av faktorene som påvirker stemmegivningen. Nannestad har mange innbyggere med lav utdanning. I denne velgergruppen har Ap og Frp best appell, mens Høyre på sin side har sin styrke blant velgere med høy utdanning. Ergo er mange Nannestad-velgere “disponert” for å stemme Ap eller Frp. Også Sp ligger noe bedre an her enn partiets riksmessige gjennomsnittsnivå. En relativt høy andel ansatte i primærnæringen er en hovedforklaring på det. Sagt med renere ord: Bønder er fremdeles langt mer tilbøyelig til å stemme Sp enn andre folk. Også i Nannestad.
  
Sentrumspartiene Sp, KrF og Venstre ser ut til å få en nøkkelposisjon i kampen om makten i kommunen. Skal høyresiden vippe det sittende Ap-styret av pinnen, fordres det at de bygger allianser inn mot sentrum. For et rent Høyre+Frp-flertall virker urealistisk.


Tåler du en krysstabell med velgeroverganger også mon tro? Jeg satser på det! Sjekk godsakene (?) under.
             
Tallene følger etterhvert velkjente mønstre. Høyre har høyest lojalitet blant sine velgere, etterfulgt av Frp og Ap. SV har derimot en elendig lojalitet. Her må det føyes til at antall SV-velgere i undersøkelsen er så få (15), at vi ikke kan legge all verdens vekt på informasjonen. At 28 prosent av SVs 07-velgere skal ha gått direkte til Frp, er eksempelvis svært usannsynlig. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar