torsdag 5. mai 2011

Folkeavstemning over to dårlige valgordninger

Britene skal stemme over sin valgordning i dag. Skal man beholde systemet med flertallsvalg i enmanskretser der "vinnerne tar alt"? Eller skal man innføre såkalt alternativ stemmegivning (Alternativ vote) der man beholder enmannskretsene, men der man bruker en eliminasjonsmetode ut i fra velgernes rangering av kandidatene der vinneren (den valgte representanten) til slutt får støtte fra over 50 prosent av de avgitte stemmene i kretsen? Det er spørsmålet.

I mine øyne er dette to dårlige valgordninger. Vil man sikre et rimelig forhold mellom avgitte stemmer og representasjon i parlamentet, så må det til langt mer proporsjonale ordninger enn som så. Forholdstallsvalg i flermannskretser er da veien å gå.  Dvs. at flere partier og kandidater velges inn fra samme krets.

Men Alternative Vote er tross alt hakket bedre og gir noe bedre forholdsmessighet fordi det medfører færre "bortkastede stemmer" enn dagens system. Derfor håper jeg på et ja til dette i dag. Faren er dog at avstemningen også blir en avstemning mot den for tiden ganske så upopulære Nick Clegg og hans Liberaldemokratene som lenge har kjempet for en mer rettferdig valgordning. Den siste målingen levner ja-siden små sjanser.

Her kan du forøvrig lese en bra gjennomgang av ulike aspekter ved valgordningene.

1 kommentar:

  1. "Alternativ vote" er et valgsystem som på norsk heter preferansevalg. Det dreier seg om preferansevalg i enkeltkretser, men systemet kan også brukes ved valg av flere personer i samme distrikt (kalles de "single transferable vote" på engelsk). Det sistnevnte er en metode for forholdstallsvalg. Hvis det hadde blitt ja i folkeavstemningen, kunne en si at britene hadde tatt et lite skritt i retning av PR.

    SvarSlett