onsdag 5. januar 2011

Anonyme debattanter

I kjølvannet av rosabloggeren Voe sitt bloggfarvel, har det oppstått en debatt om nettdebatter og debattanter. Ett av kjernepunktene i debatten handler om hvorvidt anonyme kommentarer bør tillates, eller om nettmedier og vi som blogger bør kreve at debattantene undertegner med fullt navn.

Praksis er noe ulik fra medium til medium og fra blogger til blogger. Selv ser jeg gode argumenter for begge deler. Foreløpig har jeg lagt meg på en relativt liberal linje der både anonyme og ikke anonyme, med et par unntak, har fått ytre seg helt fritt i kommentarfeltet.

Selv om jeg foretrekker at folk debatterer med fullt navn, så er dette en linje jeg vil fortsette med, så lenge alle holder en noenlunde saklig tone og framviser alminnelig folkeskikk. Men skulle det bli tendenser til negativ utarting, så er stenging av muligheten for anonymitet noe jeg må vurdere.

Hva synes du  - bør man tillate eller stenge for anonyme debattanter?

 

8 kommentarer:

 1. Enig med deg Svein Tore. Ser ikke noe problem med anonyme kommentarer. Det å kommentere anonymt, medfører kun at kommentarens troverdighet svekkes. Men det kan jo også være gode grunner til at noen vil være anonyme.
  Folkeskikk bør forventes og kreves - anonymt eller ikke.

  SvarSlett
 2. Vil helst ikkje ha anonyme innlegg. Om dei i sjeldne tilfelle skal sleppa til, må det vera mogleg å ta kontakt og finna ut kven dei er. Eg har førebels eit opplegg på min der innlegga ligg på vent til eg har trykt ok. Det er det ansvaret eg tek som redaktør. Men eg arbeider med nokre saker der det, etter det eg ser, kan vera gode grunnar til at nokre anonyme kjem til orde. Trur likevel eg vil halda fast ved at eg vil vita kven dei er.

  Det er god grunn til å at utviklinga generelt bør gå i den retninga.

  SvarSlett
 3. Berit: Ja, det er gode grunner for å redigere og slippe færre folk til. Mange nettdebatter utvikler seg ofte til rent søppel. Men etter mitt skjønn er det også gode grunner for at terskelen for å komme til orde på nett skal være langt lavere enn f.eks. i aviser. Det gjelder å finne en balanse.

  For meg går grensen ved om anonyme oppfører seg ok. Gjør de det, så slipper jeg dem til. Anonymitet er ikke ensbetydende med feighet. Jeg tror vi går glipp av mange viktige stemmer hvis vi stenger av for all anonymitet.

  SvarSlett
 4. Alle må oppføra seg, uansett. Som redaktør for eige medium, det er jo det vi er på bloggen vår, er det greitt å setja ein standard. Gjerne opp mot det vi tykkjer aviser bør ha.

  Ein anonym kan jo fortelja redaktøren kven vedkomande er, så vurderer du om du vil publisera.

  SvarSlett
 5. Støtter deg Svein Tore. Ser ikke problemer med anonyme kommentarer. For meg som skriver blogg med en egen lite nische er det kanskje enda større behov for muligheten for anonymitet siden nærheten til den/de/det man kommenterer kan være veldig stor.
  Folkeskikk forventes og kreves - anonymt eller ikke.

  SvarSlett
 6. Sjølv om eg kanskje framstår som mest "streng" her, er vi nok ikkje så veldig usamde. Det dreiar seg mykje om fingerspisskjensle.

  SvarSlett
 7. Mia:

  Ser det som en selvfølge at folk skal oppføre seg ordentlig på nett, men det er jo en kjent sak at ikke alle gjør det.
  Vi bør også ha anledning til å kommentere anonymt. Det kan man også i aviser og andre medium.
  Tips: På enkelte blogger kan man kommentere anonymt, men må oppgi e-post adr. i et felt slik at bloggeier kan se adressen til den som kommenterer.
  Det kan være ulike grunner til at folk ønsker å være anonyme. Man kan f.eks. være i familie med en kjent person -og ønsker ikke at vedkommede skal bli tatt til inntekt for egne meninger. Vær forsiktig med å kalle andre feige. I noen tilfeller gjør man faktisk ting for å beskytte andre.
  Bloggeier har jo som nevnt anledning til å slette usaklige innlegg. Problemet er at mange kan ha lest innlegget før man selv blir oppmerksom på det.
  Anonyme stemmer er også viktige stemmer. Slipp disse til så lenge de viser nettvett.

  SvarSlett
 8. Svein Tore skrev:

  For meg går grensen ved om anonyme oppfører seg ok. Gjør de det, så slipper jeg dem til. Anonymitet er ikke ensbetydende med feighet. Jeg tror vi går glipp av mange viktige stemmer hvis vi stenger av for all anonymitet.

  Jeg følger din blogg med interesse og setter pris på muligheten til å kunne kommentere her.

  Jeg synes din policy er fornuftig. Muligheten for å kommentere anonymt, også uten å oppgi epostaddresse, er en rettighet som bør holdes ved like. Som du og Anonym over er inne på kan det være mange legitime grunner til at noen ønsker å benytte seg av en slik mulighet.

  Det vil alltid være noen som ikke oppfører seg. I tillegg kan de som misliker anonymiteten på nett finne på å bombardere blogger med anonym sjikane i et forsøk på å få problemet til å virke større enn det er. Konsekvent moderering vil sette en stopper for begge deler.

  SvarSlett