onsdag 15. juli 2015

Analyse av Romerike

Ap har grepet om 11 kommuner på Romerike. Partiet har reelle sjanser også i de fire øvrige kommunene. Men ettervalgsforhandlinger vil avgjøre flere steder. Se opp for et par Venstre-jokere.    

Ap og Frp gjør det markant bedre i Romerikes-regionen enn ellers i Akershus, det samme gjelder også i noen grad Sp og KrF. Mens Høyre, MDG, Venstre og SV gjør det noe dårligere. Ap fikk ordføreren i 11 av 14 kommuner her sist, hvis vi regner inn Enebakk (Enebakk ligger strengt tatt både på Romerike og i Follo).

Jeg skal nå se på situasjonen i alle disse kommunene, og gå dypest inn i de tre største kommunene Lørenskog, Skedsmo og Ullensaker siden jeg der også har bakgrunnstall å formidle til deg. Kjenner du til informasjon som kan forbedre analysen, eller har andre kommentarerer/forespørsler, så er jeg takknemlig for innspill i kommentarfelt, på Face, Twitter, Snapchat (stmarthinsen) eller mail (svein_tore_marthinsen@yahoo.no).  

Lørenskog: Ap fikk 44 prosent i 2011 og ordfører Åge Tovan fikk fornyet tillit, etter at SV og lokallisten "Lørenskog i våre hjerter" (LIV) valgte å samarbeide med Ap. Tovan har frasagt seg gjenvalg, og Ragnhild Bergheim er ny frontkandidat. Infact-målingen, som ble tatt opp i slutten av juni, viste hele 46 prosent til Ap. Men dagens Ap+SV+LIV-flertall var likevel borte på målingen fordi SV mistet ett mandat. Et slikt valgresultat vil innebære at Ap må orientere seg i retning MDG (som lå inne med to mandater på målingen), eller KrF/Venstre for å sikre nytt flertall. Jeg har Ap omtrent på samme nivå på mine tall, og holder Bergheim som favoritt som ordfører. Rent Ap-flertall kan faktisk ikke utelukkes med de nivåene som partiet har inne i dag, men slik det ligger an akkurat nå, så er det mest trolig at de vil mangle 2-3 mandater på det. Klarer Høyre og Turid Kristensen å samle alle de borgerlige + evt. MDG, så ligger det en viss mulighet for maktskifte. Men da må de også mobilisere kraftfullt i valgkampen.  

Aldersmatrise for Lørenskog

Jeg har sett på bakgrunnstallene i Lørenskog-målingen (takk til RB-redaktør Lars M J Hansen for innsyn). Og Høyres utfordringer er flere: For det første så må de øke lojaliteten blant tidligere H-velgere. Dernest må de stanse lekkasjen til Ap, 16 prosent av Høyres 2013-velgere sier nå at de vil stemme Ap, i følge tallene. Dessuten bør de mobilisere flere av dem som satt hjemme sist og flere unge. Disse utfordringene gjelder også de andre borgerlige partiene, særlig Venstre, men også Frp synes å lekke til Ap, parret med for lav lojalitet. Ap har rent flertall blant kvinnene i Lørenskog, hele 53 prosent av kvinnene oppgir Ap som partipreferanse. Jeg merker meg også at MDG har høy oppslutning blant unge og får nesten åtte prosent i aldersgruppen 18-29 år. Minner dog om at slike bakgrunnstall er beheftet med større usikkerhet pga. få respondenter, ikke minst for små partier.

Skedsmo: Ap-styre i 105 sammenhengende år her. Ap fikk 40 prosent sist, og Ole Jakob Flæten ble ordfører, støttet av Sp, V og KrF. Infact-målingen i slutten av juni viste at Ap kanskje har litt lokale problemer her, i og med at det var en liten nedgang å spore - helt motsatt av hva som er nasjonal trend. Debatt rundt høyhus og eiendomsskatt kan kanskje forklare noe. Målingen indikerte ellers en svært fragmentert situasjon med hele ti partier representert, sju av dem med ett mandat hver! Skulle situasjonen bli så fragmentert i Skedsmo, så vil graden av samarbeidsevne avgjøre om Flæten viderefører den lange Ap-tradisjonen eller om hovedutfordrer Kjartan Berland (H) får til et historisk maktskifte. Jeg holder Flæten fortsatt som favoritt, men ikke på langt nær så klart som Betsson som bare har 1,2 i odds på ham.

Siste partibarometer for Skedsmo viser utsikter til et fragmentert kommunestyre

Bakgrunnstallene fra målingen viser et noe høyere lojalitetsnivå i Skedsmo enn i Lørenskog for Høyre og Frp, og noe lavere for Ap. Høyre sliter dog også her med lekkasjer til Ap, mens Ap i sin tur virker å ha en brysom velgerkonkurrent i lokallisten "Folkets Røst". Det er rent blått flertall blant menn på målingen; 51 prosent av mennene oppgir Høyre eller Frp som sitt parti. Frp gjør det forøvrig generelt bra i målingen og får 16 prosent - jeg har dem ikke så høyt på egne Skedsmo-tall. Minner derfor om at Infact ligger høyest av byråene på Frp og lavest på Høyre, kanskje er Frp noe overmålt her.
 
Ullensaker: Frp-styre i sammenhengende 12 år her, støttet av Høyre, KrF og til dels Venstre. Populære Harald Espelund (Frp) har frasagt seg gjenvalg, og Tom Staahle har overtatt topposisjonen. Et viktig spenningsmoment her er hvor sterkt svekket Frp vil bli av manglende ordførereffekt. En lokalmåling i mars antydet et Frp-fall på 11 prosentpoeng, Infact-målingen i juli viste 10 prosentpoeng minus. Dette burde gi Ap og Høyre gode vekstforutsetninger, men foreløpig ser kun Ap ut til å bruke muligheten. Høyre ligger på ca samme nivå som det relativt svake 2011-valget på 18 prosent, mens Ap har vokst rundt 6 prosentpoeng siden valget og er oppe på 38. Frp+H fikk samlet hele 54 prosent i 2011 og dermed klart blått flertall. På begge målingene er de to blå nå nede i 44, og dermed er det helblå flertallet borte. Men sammen med KrF og Venstre, er det fortsatt borgerlig flertall. Det er grunn til å tro at KrF vil fortsette å samarbeide til høyre.   

Venstres veivalg er mer usikkert. På mitt twitterspørsmål om hva Ullensaker V vil velge, svarer det opplagt og intetsigende "den retningen som gir mest gjennomslag for grønn venstrepolitikk".    

Min tolkning av tilgjengelig info i Ullensaker, samt trenden på nasjonale målinger, peker i retning av at fortsatt borgerlig flertall er det klart mest sannsynlige her. Men samtidig at det helblå flertallet forsvinner. Janka Holstad og Ap er avhengig av et valg på høyt 30-tall og helst 40, skal det være reell sjanse for maktskifte. Dernest må Ap vise sterk samarbeidsvilje for å finne alliansepartnere. SV er et naturlig valg. De stiller fellesliste med Rødt, men partiet står likevel i fare for å ramle helt ut av kommunestyret. MDG er derimot på vei inn med ett mandat, det samme kan den lokale listen "Alternativ Ullensakerliste", med ex-Frperen Petter Stensby som topp, være. Skulle Venstre eller MDG komme i en vippeposisjon, så har Ullensaker Ap en mulig gulrot i at de litt lettere enn Høyre/Frp kan tilby en varaordførerpost til et vippeparti.

Summasumarum: Borgerlig styre mest sannsynlig, og da ser Tom Staahle (Frp) eller Willy Kvilten (H) ut som trolige valg som ny ordfører. Jeg holder en ørliten knapp på Kvilten fordi jeg har Høyre litt høyere på mine egne prgnosetall og fordi jeg antar at KrF og Venstre heller vil støtte ham enn Staahle i ettervalgsforhandlinger. Men det er svært jevnt mellom dem (ca 40 % sjanse hver). Og så gir jeg Janka Holstad 15-20 % sjanse for å overraske.

Det hadde vært uhyre interessant å sett bakgrunnstallene fra den siste målingen i lys av 2011-valget bl.a for å se hvor Frps velgere har tatt veien. Men siden Infact bruker 2013-valget som referanse, så må jeg nøye meg med å tolke bevegelsene i lys av stortingsvalget. I følge undersøkelsen så har ca ni prosent av Frps 2013-velgere i Ullensaker gått til Ap. Mens bare tre prosent har gått andre veien, altså netto tap til Ap på seks prosentpoeng. Hele 22 prosent av de som stemte Høyre ved stortingsvalget for to år siden, sier at de kommer til å stemme Frp til høsten. Dette er et signal om at, til tross for at Espelund er borte, så har Frp god lokal appell til mange av de velgerne som står mellom dem og Høyre. Høyre må redusere denne lekkasjen og få opp lojalitetsandelen sin markant, for å komme seg opp på 20-tallet i Ullensaker.

 
     
Nittedal: Den styrende venstre-sentrum-alliansen av Ap+SV+V+KrF+Sp har fortsatt flertallet greit inne på mine tall. Dessverre ingen lokalmålinger herfra. Inntil vi har ny info, så holder jeg på at det lukter Venstre på vippen, som i 2011. Velger de Ap igjen, så kan Hilde Thorkildsen (Ap) belage seg på fire år til som ordfører

Rælingen: Aps sikreste kort i Akershus. Rent Ap-flertall her sist, og med nasjonal Ap-vind i ryggen, samt at populære Øyvind Sand går for fire nye år, så peker det meste også i år i retning av at Ap beholder makten med god margin. Jeg venter fortsatt på første lokalmåling her, den kommer trolig i slutten av august/starten av september.

Fet: 14-13 i rødgrønn mandatfavør her sist. Ingen lokale målinger foreløpig her, men jeg har 15-12 rdøgrønt på mine prognosetall nå. Ordfører John Harry Skoglund (Ap) bør gode muligheter for gjenvalg. Et lite lyspunkt for KrF er at de, i motsetning til 2011, makter å stille liste og bør kunne sikre seg et mandat. Jeg tror også at MDG kan komme inn med ett mandat.

Aurskog-Høland: Den blokkoverskridende alliansen Ap+SV+Frp sikret Jan Mærli (Ap) ordførerklubba i inneværende periode. Han har frasagt seg gjenvalg, og Ap har i stedet Roger Evjen på topp. Ap fikk 37 prosent her sist, og blåser den nasjonale vinden også inn over skogene i Aurskog-Høland-traktene, så bør de kunne bikke 40-tallet. Det vil gi partiet et godt forhandlingsgrunnlag for fortsatt Ap-styre. Men skulle Frp bytte side til en mer normal borgerlig konstellasjon, og Ap evt kun stå igjen med SV som alliansepartner, så kan det gi en viss åpning for Simen Solbakken (H) eller Kari Synnøve Mikkelrud (Frp) og maktskifte. Men Evjen er favoritt.  

Sørum: Allianse av Ap, SV og Sp i posisjon her. KrF var også med, men har gått ut. Ordfører Are Tomasgaard fikk jobb som LO-sekretær i 2013 og overlot kjedet til Mona Mangen. Hun er Aps toppkandidat ved årets valg. Det kan ha vært en viss ordførereffekt som slo positivt ut for Ap i Sørum sist, derfor er det grunn til å tro at partiet neppe får særlig mer enn de 40 prosentene de fikk sist, tross nasjonal vekst. I så fall kan Ap bli avhengig av at SV og Sp beholder sine totalt tre mandater for å fornye sitt maktgrunnlag. Slik det ser ut nå, så tror jeg dette vil gå. Men Marianne Grimstad Hansen (H) kan ikke avskrives.

Eidsvoll: "Klassisk" rødgrønn koalisjon av Ap, SV og Sp ga Einar Madsen ordførervervet med liten margin her sist. Denne koalisjonen sprakk i 2012, så Ap har deretter hatt et vekslende samarbeid med både Frp, H, KrF og bygdelisten. Madsen er på nytt Aps frontkandidat. Etter at Ap underpresterte i Eidsvoll i flere lokalvalg på rad, så var forrige valg oppløftende sett med deres øyne med 36 prosent. Skulle Ap oppnå noe tilsvarende igjen, og kanskje endog opp i mot 40 prosent, så bør Madsen ha bra sjanser til fire år til. Men situasjonen i Eidsvoll er uklar, og ettervalgsforhandlingene vil uansett avgjøre. Kanskje bør man se litt opp for Venstre i Eidsvoll, som karret seg opp på 3-tallet sist, etter en rekke trøstesløse valg på 1-tallet. Jeg venter fortsatt på første lokale måling herfra, men regner med at avisene EUB og RB kommer med hver sin i ukene før valget.


Nes: Det var i utgangspunktet en konstellasjon av Ap, SV og Sp som styrte kommunen. Men Sp brøt tidlig i perioden dette samarbeidet, og har i stedet inngått budsjettsamarbeid med de borgerlige. Dermed har det vært den spesielle situasjon at ordfører Oddmar Blekkerud (Ap) har måttet styre på grunnlag av borgerlige budsjetter. Ap vraket sin ordfører som toppkandidat, og erstattet ham med Grete Sjøli (bildet) - som håper på å bli kommunens første kvinnelige ordfører. En lokalmåling herfra medio juni viste at Ap har styrket sin posisjon. Men Ap ligger ikke an til å få styrke nok til å få flertall sammen med SV. Holder dagens "opposisjonspartier" sammen, så kan det i stedet bli maktskifte. Både Merete von der Fehr (H) og kanskje også Vivian Wahl (Sp) er i så fall aktuelle som ordførere. I så fall kan det paradoksale skje at Ap vinner valget, men taper makten. Ettervalgsforhandlingene avgjør, Sps veivalg blir sentralt. Nes Venstre sin frontkandidat, Åse Birgitte Skjærli, peker på min Facebook-side  på at Sp har skiftet ut "varaordfører Kaurstad som var den som fikk Sp over til de borgerlige (pga uenighet om idrettshallen på Neskollen i de første budsjettforhandlingene etter sist valg). Det er også en utfordring at på borgerlig side at FrPs ordførerkandidat er sterkere enn Høyres, og at den som blir ordfører på borgerlig side dermed mest sannsynlig må tåle en varaordfører fra FrP. Dette er det mange som ikke ser lyst på".
Momentene hun her peker på, kan peke i retning av at Nes forblir Ap-ledet.

Nannestad: Ap har ordføreren i Anne Ragni Amundsen, støttet av Sp, KrF og V. I likhet med Blekkerud i Nes, ble Amundsen vraket i nominasjonsprosessen. Ap har to valg på rappen på 34-tallet her og bør kunne plusse på noe hvis den positive nasjonale trenden overgår eventuelle negative effekter av intern nominasjonsuro. Klarer Ap å beholde sin brede plattform, så bør partiets nye frontkandidat Hans Thue  ha gode muligheter for å overta klubba. Venstre er sterke i Nannestad (9 prosent sist), og en spekulasjon fra min side er at Karl Henrik Laache kan, ved en mulig vippeposisjon, bli tilbudt en ordfører eller varaordførerposisjon i bytte mot støtte til høyresiden. Hans Holmgrunn (H) er også aktuell som ny ordfører hvis Ap-styret ryker. Men Thue er favoritt. Ser også her fram til den første lokalmålingen.

Gjerdrum: 13-12 i borgerlig favør her sist. Men Frp valgte, i likhet med i Aurskog-Høland, å gå inn i et samarbeid med Ap, i bytte mot varaordførervervet, og sørget dermed for å frata Høyre makten i kommunen. Også KrF, Sp og SV er med i posisjonen i Gjerdrum. Ap fikk 34 prosent her sist. Siden vi heller ikke her har en lokal måling å støtte vurderingene på, så må jeg kun legge forrige valg og nasjonale trender til grunn. Mine nedbrutte Gjerdrum-tall viser at Ap ligger på 38-tallet. Dette vil i så fall være et godt grunnlag for at Anders Østensen (Ap) kan få fire år til som ordfører. Men ettervalgsforhandlingene blir også her avgjørende. Høyres topp Jane Aambakk kan bli aktuell som ny ordfører ved eventuelt maktskifte. Mens godtgående Gjerdrum Venstre og Lars Peder Nordbakken kan bli en joker. Østensen gjelder dog som favoritt her.

Hurdal: Den populære ordføreren Runar Bålsrud (V) går for fire år til. Han styrer på basis av en regnbuekoalisjon der alle kommunestyrets seks representerte partier inngår. Ap har varaordføreren. Enorm ordførereffekt her sist og Venstre doblet sin oppslutning fra 16 til 32 prosent. Jeg har ingen lokale målinger å støtte meg på her, men ut i fra den infoen vi har tilgjengelig pr i dag så ser dette ut til å bli en kamp mellom Venstre og Ap om å bli største parti i kommunen. Ap må trolig bli en del større enn Venstre for at Bålsruds posisjon skal trues. Mitt tips i dag er fortsatt Venstre-styre.

Enebakk: Helblått flertall her sist. Høyres Tonje Olsen fikk ordførervervet. Også KrF er en del av maktgrunnlaget. Jeg har ingen lokale målinger om berette om herfra, men på mine nedbrutte tall er det helblå flertallet borte. H+Frp+KrF kan bli avhengig av å også å få med seg Venstre. Ap står svakt i Enebakk, men bør ha en sjanse til å se 30-tallet hvis den nasjonale trenden holder hele veien inn, noe som vil øke Øystein Slettes ordførersjanser. Frp er sterke her og partiets fronkandidat Dag Bjerke var ordfører i 2007-2011 og kan være aktuell på nytt. Men Olsen får et visst favorittstempel av både meg og Betsson.  
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar