tirsdag 22. august 2017

Situasjonen i nøkkelkretsene: +8 rødgrønt. Akershus peker seg ut.

Jeg har blinket ut åtte nøkkelfylker ved årets valg. Dette er valgkretser der det står to eller flere "svingmandater" på spill, altså mandater som kan skifte fra borgerlig til rødgrønt. La oss ta en titt på situasjonen i disse åtte akkurat nå. Mitt vurderingsgrunnlag er de siste fylkesmålingene, nasjonale målinger i august og valgstatistikk. Husk at de borgerlige vant 96-73 i 2013. De rødgrønne trenger en sving på 12 mandater totalt for å kapre flertallet.

Akershus: H 7, Ap 5, Frp 3 og V 1 ble fordelingen i 2013. Altså 11-5 borgerlig. Høyre tok begge de to sistemandatene. Selv om Høyre har mobilisert, så sliter man med å forsvare disse. Veksten til MDG, SV og Sp fra 2013 er en betydelig utfordring for regjeringspartiet i denne kretsen. Også Frp har trøbbel med å forsvare sitt tredjemandat. I øyeblikket lukter det derfor en rødgrønn sving fra 11-5 til 8-8. Derimot har det lysnet litt for Venstre, og Abid Raja ligger nå inne på direkte mandat. Det er vanskelig å se for seg et borgerlig flertall nasjonalt med uavgjort i normalt borgerlig sterke Akershus. Men faller MDG og SV tilbake igjen, så øker Høyres og Frps mandatsjanser. Ap ser akkurat nå ut til å ha nok med å forsvare sine 5. Skulle de falle ytterligere, så står endog 5. mandatet i fare, det kan gi H+Frp en alternativ åpning.
Mest sannsynlig utfall: H 5, Ap 5, Frp 2, V 1, Sp 1, SV 1, MDG 1. Rødgrønne +3

Østfold: Ap, H og Frp delte alle de åtte faste mandatene mellom seg her med 3 til Ap, 3 til Høyre og 2 til Frp i 2013. Både Høyres tredjemandat og Frps andremandat er i faresonen. Sp ser ut til å frata Høyre dette, mens Ap og Frp kjemper en durabelig kamp om sistemandatet i kretsen. Jeg har Frp hårfint foran og i så fall en rødgrønn sving på "bare" 1 i kretsen.
Mest sannsynlig utfall: Ap 3, H 2, Frp 2, Sp 1. Rødgrønne +1

Buskerud: Ap, Høyre og Frp delte de åtte distriktsmandatene i kretsen mellom seg med Ap 3, H 3 og Frp 2 i 2013. Frp og Høyre tok de to siste mandatene. Begge disse er i fare, men det har lysnet for Høyre og de har en bra mulighet til å kunne forsvare dette. Det ser verre ut for Frps andremandat, Sp vil mest trolig overta dette og vi kan dermed få en sving på 1 i rødgrønn favør. Men faller Høyre tibake, så kan Ap plukke opp dette.
Mest sannsynlig utfall: Ap 3, H 3, Frp 1 og Sp 1. Rødgrønne +1 

Oslo: Ap 6, H 6, Frp 2, V 2, SV 1 og MDG 1 i 2013. Høyre plukket sistemandatet, og Venstre nest siste. Tallene har lenge pekt i retning av at Venstres andremandat vil ryke til fordel for Rødt. Aps nedgang setter sjettemandatet deres fare, SV ser ut til å kunne plukke det opp. Ei heller Høyres sjettekandidat kan føle seg helt trygg, men det ligger inne på mine tall. Også MDG og Rødt kan blande seg inn i kampen om sistemandatet i kretsen med en god utvikling framover.
Mest sannsynlig utfall: Ap 5, H 6, Frp 2, SV 2, R 1, V 1, MDG 1. Rødgrønne +1

Hordaland: H 5, Ap 4, Frp 2, KrF 1, V 1, SV 1 og Sp 1 her sist. Høyres femtemandat er i fare, det samme gjelder Venstres ene mandat. Jeg har MDG inne i stedet for V nå, og dermed en rødgrønn sving på 1. Både Ap og Sp kan dytte ut Høyres femtemandat, men jeg har H inne på dette foreløpig. Kretsen kan både vippe til 2+ for de rødgønne eller status quo, men jeg holder en knapp på +1 rødgrønt i øyeblikket.
Mest sannsynlig utfall: H 5, Ap 4, Frp 2, KrF 1, SV 1, Sp 1 og MDG 1. Rødgrønne +1

Finnmark: Ap 2, H 1 og Frp 1 her sist. Både Høyres og Frps mandat er i fare. Sp ser ut til å kunne dytte en av dem ut, pt. ligger Frp tynnest an.
Mest sannsynlig utfall: Ap 2, H 1, Sp 1. Rødgrønne +1


Møre og Romsdal: Ap 2, H 2, Frp 2, KrF 1 og Sp 1 her sist. Både KrFs og Frps mandat er i faresonen, men jeg har begge inne pt. Ap og Sp er hovedutfordrene, men partienes negative utvikling i valgkampen gir Frp og KrF et visst pusterom.
Mest sannsynlig utfall: Ap 2, H 2, Frp 2, KrF 1, Sp 1. Status quo

Rogaland:  H 4, Ap 3, Frp 3, KrF 2 og Sp 1 sist. Høyre, Frp og KrF tok tre av de fire siste mandatene i kretsen. Høyre ser nå ut til  kunne forsvare sine 4, mens KrF og Frp kjemper for å forsvare sine. Jeg har både KrF og Frp inne med relativt liten margin, men både Ap, Høyre, MDG og SV kan dytte dem ut.
Mest sannsynlig utfall: H 4, Ap 3, Frp 3, KrF 2 og Sp 1. Status quo 


Summerer jeg opp situasjonenen i disse åtte kretsene, så ligger det an til en sving på totalt åtte mandater i rødgrønn favør. I så fall trenger de kun å svinge fire mandater til fra de øvrige 11 kretsene for å skape flertall. De kan også plukke disse ved å ta flere utjevningsmandater enn sist. Jeg skal komme tilbake til dette.

Foreløpig konklusjon: De borgerlige bør forsvare noen flere mandater i nøkkelkretsene for å kunne gjenskape sitt flertall. Særlig Akershus peker seg ut som "battleground".3 kommentarer:

 1. Veldig interessante analyser!

  Har et spørsmål angående antall målinger: Ser ut som det er publisert mye færre målinger nå enn på samme tidspunkt i august 2013?

  http://www.pollofpolls.no/?cmd=Stortinget&do=snitt&yw=201308

  Gjør dette analysene mer usikre enn ved forrige valg siden det er færre tall å gå ut i fra? Ser jo også ut til at det er en overvekt av InFact målinger, kan ikke det også gi en viss skjevhet?

  Vet ikke om det bare er byråene som er tregere i år og at det vil ta seg opp de neste dagene, men kan jo nesten se ut som om troen på meningsmålingene er lavere hos mediene enn tidligere? Kanskje bare tilfeldig.

  SvarSlett
  Svar
  1. Takk for det!

   Ja, det publiseres færre målinger i år. Antagelig pga økonomi. Og Infact brukes mye på fylkesnivå. Antagelig fordi de er billigst. Men det gir dem (for) stor vekt lokalt da metoden deres er omstridt og de også avviker mest fra snitt.

   Vi har likevel tilstrekkelig mye info til å danne oss et bra bilde av hovedtendenser. Norske målinger pleier å gi et bra inntrykk. I snitt.

   Slett
  2. Ja, økonomi høres ut som en logisk grunn. Får håpe det kommer noe flere målinger etterhvert!

   Takker for svar!

   Slett