mandag 2. januar 2012

Ferske vurderinger av den fylkesvise mandatfordelingen: Ryker Hareide, Solhjell og Lysbakken ut av Stortinget?

Godt nytt år, kjære bloggleser!

Jeg har brukt innledningen på 2012 til å gå igjennom velgerpreferansene i desember 2011. Under finner du de ferskeste tallene fra åtte ulike byråer (Sentio utførte også målinger for Smp som avisen publiserte 4. desember og for DN som avisen publiserte 18.)Gjennomsnittet av disse desembermålingene er brukt som utgangspunkt for en analyse som jeg har laget på oppdrag for Minerva. Her finner du også finne mandatberegning, samt et helhjertet forsøk på å sette tallene inn i en bredere, historisk sammenheng.

Som en ekstrabonus til alle som henger med meg på bloggen, så får du nedenfor noen fylkesvise analyser av mandatsituasjonen, slik jeg for øyeblikket vurderer den, halvannet år før stortingsvalget i 2013. Beregningene er basert på snittnivåene ovenfor, brutt ned fylkesvis. Vurderingene av utjevningsmandatene er langt mer usikre enn de faste mandatene.

Østfold: Ap plukket fire faste mandat, Frp tre og Høyre ett i 2009. Mens utjevningsmandatet gikk til KrF. Med dagens tall til grunn, ligger Frp an til å miste ett mandat til Høyre i Østfold. Ap og Høyre kniver om sistemandatet, med Høyre ørlite foran. I så fall mister Ap sitt fjerdemandat, mens Høyre vil ta hele tre mandater, noe som vil typisk være et dårlig tegn for alle som ønsker seg fortsatt rødgrønt flertall. KrF ser fremdeles ut til å ha ok grep om utjevningsmandatet i fylket.
 

Bytter valgkrets?
Akershus: Ap 5, H og Frp 4 hver, SV og V ett hver, mens KrFs partileder Hareide knep utjevningen sist, i hard kamp med Sp. Akershus vil få ett ekstra fast mandat ved valget neste år, som et produkt av befolkningsveksten og justeringen i valgordningen basert på Grunnlovens § 57. Det betyr at det i alt vil være 16 faste mandater, pluss ett utjevningsmandat til fordeling. Jeg har Høyre inne med hele 7 mandater i sin beste valgkrets nå, mens Frp ligger an til å tape ett mandat. Også SVs Bård Vegar Solhjell er ute fra fast plass på Tinget på mine beregninger, men jeg har ham inne på utjevningsmandatet. I så fall ryker Knut Arild Hareide ut. Et spørsmål i året som kommer, både for ham og for KrF, er om han bør/tør ta sjansen på å stille i Akershus. Jeg tipper nei, og at han går tilbake til Hordaland krets, noe som dermed vil bety at Laila Davøy må tre til side.


Oslo: Ap fikk med seg 6, H 4, Frp 3, SV 2 og Venstre ett fast mandat i 2009. Mens KrF plukket utjevningsmandatet i hovedstaden. Oslo krets vil få to flere mandater enn sist, noe som vil innebære 18 faste mandater + ett utjevningsmandat til fordeling. Høyre holder 7 mandater på mine tall nå. Ap beholder sine 6, Frp mister ett og har 2, V øker med ett, mens SV mister ett. KrF har tak på utjevningsmandatet. 9-8 i borgerlig favør blir i så fall til 12-7. De rødgrønne må ha helt andre tall i Oslo for å beholde flertallet.

Hedmark:
Ap 4, H 1, Sp 1 og Frp 1 i røde Hedmark i 2009. SVs Karin Andersen tok utjevningsmandatet. Hedmark kommer til å miste ett mandat neste år. Det betyr 6 faste mandater å kjempe om. På mine tall beholder Ap sine 4 og H og Frp hvert sitt. Mens Sp ser ut til å miste sitt ene. Både Sp og Høyre er imidlertid ikke langt unna å frata Ap ett mandat. Har SV inne på utjevning, men dette er høyst usikkert.


Oppland: Ap 3, H 1, Frp 1 og Sp 1 i 2009. SV tok, noe overraskende, utjevningsmandatet. Den faste fordelingen ser helt uforandret ut med dagens tall, men Høyre har ikke langt opp til to mandater og dermed frata Sp sistemandatet. Holder foreløpig en knapp på Venstre i kampen om utjevningen.


Buskerud: Ap 4, Frp 2 og  H 2 sist. Sps Lundteigen tok hjem utjevningen. Jeg fulgte kretsen tett for Drammens Tidende i 2009 og et hovedspørsmål er her, da som nå, om Ap kan forsvare sine 4. Foreløpig er svaret nei; Høyre overtar pt dette mandatet fra Ap, mens Frp beholder sine 2. Flere om beinet hva gjelder utjevningen, bl.a. Sp, SV og Venstre kjemper. I øyeblikket et ørlite pluss for Venstre.   

Foto: Michael Bo Bergman  Ryker Thorkildsen?


Vestfold:
Ap hentet 3, Frp 2 og H 1 ved forrige valg. SVs Inga Marte Thorkildsen danket ut Inger Lise Hansen i kampen om utjevningen. Ap må virkelig slåss for å beholde sine 3, Høyre ser akkurat nå ut til å være i stand til både å ta ett mandat fra Frp og ett fra Ap og komme inn med 3 fra lille, vakre Vestfold. Thorkildsen kan få nok en i overkant spennende valgnatt, jeg har henne ute og KrF inne på utjevning - men Hansen stiller vel neppe denne gang?Telemark: Ap 3, H 1, Frp 1 her sist. KrF hentet utjevningen. Aps tredje mandat er hovedspenningen i fylket. Høyre ligger i dag an til å kapre dette, men marginen er tynn. Frp beholder sitt ene, mens KrF bør ha bra muligheter til å beholde sitt utjevningsmandat.

Aust-Agder: Ap 1, H 1, Frp 1 og KrF utjevning ble status 2009. Synes det lukter status quo her, men Frp bør ikke falle veldig mye før Ap eller H kan komme i posisjon til å frata dem dette.


Vest-Agder: Frp ble fylkets største parti i 09 og tok 2 mandater. Ap måtte nøye seg med ett, det samme som Høyre og KrF. Venstres fall under sperregrensen gjorde at SV kunne ta utjevningen. Høyre er størst her pt. og ligger an til å frata Frp ett mandat. KrF, V og SV ser ut til å fighte tettest om utjevningen, jeg holder foreløpig en knapp på Venstre.


Rogaland: Frp (såvidt) størst også i Rogaland i 2009. Det holdt til fire mandater. Ap og Høyre tok tre hver. Mens Sp og KrF hentet hvert sitt. SVs Langeland plukket utjevningen. Rogaland vokser og vil få ett nytt mandat neste år. Alt tyder nå på at Høyre overtar tronen som Rogalands største parti. Jeg har dem inne med fem mandater. Ap holder skansen på sine tre, mens Frp risikerer å miste to av sine fire. Også Sp står i fare for å miste sitt faste mandat, men i så tilfelle bør de ha bra muligheter til å ta utjevningen fra SV. Jeg har KrF inne med to mandater nå, de holder sistemandatet og dermed fylkets "ekstra" mandat. Venstre ser ut til å kunne gjøre comeback med ett mandat fra fylket.Audun Lysbakken - slett ikke sikker
Hordaland: Ap hentet fem, Frp tok fire (inkl utjevningsmandatet), H tre, mens SV, Sp Venstre og KrF kapret hvert sitt mandat i 2009.
Hordaland kommer til å få ett ekstra mandat ved neste korsvei. Kan Ap forsvare sine fem og vil SVs trolige neste partileder, Audun Lysbakken, beholde mandatet? Det er to av hovedspørsmålene i denne valgkretsen. I følge mine beregninger så er svaret akkurat nå nei og tja. Ap ser ut til å miste ett, til tross for at Hordaland får ett mandat ekstra til fordeling ved neste års valg. Høyre ligger inne med hele seks mandater, altså en dobling fra 09. Frp mister både utjevningen og ett disktriksmandat og står tilbake med to. KrF beholder sitt ene, mens Venstre er "back in business" i kretsen med ett mandat. Vippepunktet for ett mandat i Hordaland vil trolig ligge rundt 4,4-4,5 prosent. SV er, i følge disse nedbrutte tallene, nede på 3-tallet noe som dermed ikke holder for Lysbakken. Jeg har ham imidlertid inne på  utjevningsmandatet, så her ligger det foreløpig an til en høydramatisk aften og valgnatt.


Sogn og Fjordane: Ap 2, Frp 1 og Sp 1 ble fasiten på den faste mandatfordelingen sist. Høyre tok utjevningsmandatet. Sogn og Fjordane vil miste ett mandat og stå tilbake med 3 faste + utjevningsmandatet til fordeling neste år. Ap, Høyre og Sp ser i skrivende stund ut til å dele de tre faste mellom seg. Det betyr i så fall at Frps mandat ryker. Jeg har KrF inne på utjevning, men her er det flere om beinet. Sp og partileder Navarsete holder det siste faste mandatet, og marginen ned til Ap som ligger nærmest å kapre dette mandatet, er nå ikke større enn at hvis Sp faller noe og Ap styrker seg litt, så kan mandatet være i fare i Sps aller beste krets. Skulle så skje, så bør det dog være gode muligheter for at utjevningen tilfaller Sp.


Møre og Romsdal: Ap tok 3, Frp 3, inklusive Hanekamhaugs mye omtalte utjevningsmandat, H 1, Sp 1 og KrF 1 ble fasiten i 2009. Høyre stormer fram også her og kan ta 3 mandater. Ap ligger på vippen mellom 2 og 3 mandater, jeg har 3. mandatet såvidt ute akkurat nå. KrF ser ut til å kunne forsvare sitt ene, mens Sps faste mandat står for fall. I så fall er muligheten stor for at partiet i stedet kniper utjevningen fra Frp.

Presset Ola Borten Moe
tar sistemandatet?


Sør-Trøndelag: Ap hentet 4, Frp 2 og H, SV og Sp hvert sitt faste mandat i 2009. I tillegg tok KrF utjevningsmandatet. Ap beholder sine 4 på mine beregninger nå, mens Frp mister ett mandat til Høyre. Sps Ola Borten Moe holder såvidt sistemandatet, sterkt presset av et mulig 5. mandat til Ap. SVs Snorre Valen mister sin faste plass, men bør med et slikt scenarium kunne ha ok muligheter til å frata KrF utjevningen - gitt at SV holder seg over sperregrensen på 4 prosent nasjonalt.
Nord-Trøndelag: Ap 3, Frp 1 og Sp 1 ble fordelingen i 2009. H tok utjevningen. Nord-Trøndelag vil miste ett mandat. Det ser akkurat nå ut til å gå ut over Ap som ellers hadde ligget an til å beholde sine 3. H ligger an til å veksle om sitt utjevningsmandat til et fast mandat. Det betyr at også Frps mandat ryker. Utjevningsmandatet ser åpent ut, foreløpig settes mine vekslepenger på Venstre.


Nordland: Ap 4, Frp 3 (inkl utjevning),  H, SV og Sp ett hver ble Nordlands-benkens partifordeling 2009-2013. Også Nordland vil miste ett mandat, noe som gir 9 mandater til fordeling denne gang. Ap holder sine 4 på mine tall nå, H og Frp har to hver. Dermed ryker Sp ene, men det kan åpne for at partiet i stedet fratar Frp utjevningen.


Troms: 2013-valget i Troms skal måles mot 09-valgets fordeling som ble Ap 3, Frp 2, H 1 og utjevningen til Sp. Troms er også blant de kretser som vil miste ett fast mandat. I likhet med Nord-Trøndelag, ser det, i alle fall for øyeblikket, ut til å kunne bli Ap som får svi for det. H ligger inne med sistemandatet og holder nå to. Også Frp 2. mandat står i åpenbar fare for å bli en saga blott. Åpent om utjevningen her, som mange andre steder. SV er inne med dette på mine beregninger.

Finnmark: Ap 3, Frp 1 og utjevningen til H i 09. Høyre ser ut til å kunne veksle om sitt utjevningsmandat til et fast mandat, på bekostning av Aps tredje. Men Frp kan, med de nivåene de i dag ligger på, ikke føle seg på for trygg på sitt mandat. Ap skal ikke mobilisere så veldig mye, før dette mandatet faller. Kanskje kan 2013 bli en liten reprise på Vera Lysklætt-historien. Dama som kom inn på Tinget med forbløffende få stemmer. Jeg har i alle fall V inne på utjevning nok en gang.  


  

4 kommentarer:

 1. Fint med slike oversikter.
  Noen kommentarer fra min side:
  -Hvor store må venstre være i Akershus for å kapre 2 mandater i kretsen?
  -Venstre fikk ikke mandat i Hordaland i 2009 (i mots. til hva du har skrevet), det var jo dette som førte til Sponheims sorti.
  -Det hadde vært interessant å se en total utregning på mandater i de to blokkene med ny mandatberegning sammenlignet med utfallet ved å evt. ha beholdt den gamle. Hvilken blokk vil tjene på endringene i mandater??

  SvarSlett
 2. Takk for det.

  1. Vippepunktet for to faste mandater i Akershus synes å ligge rett i underkant av ni prosent. Trolig i sjiktet 8,7-8,8 % (men eksakt desimal avhenger av eksakt stemmefordelingen på andre partier på valgdagen).

  2. Du har selvsagt helt rett, jeg skrev ved en glipp Venstre i stedet for Sp. Takk for påpekning, rettet opp nå.

  3. Pollofpolls har gjort noen vurderinger av dette: http://www.pollofpolls.no/?cmd=Kommentarer&do=vis&kommentarid=699 Jeg kan føye til at Ap kapret i 2009 sistemandatet i fire av de fem fylkene som mister mandat i 2013. Oslo, Akershus, Rogaland og Hordaland, som får flere mandater enn sist er sterke kretser for de borgerlige - særlig for H og V. Dette peker i retning av at endringene går pro de borgerlige, men det er ikke gitt. Og selv om vår valgordning blir hakket mindre skjev i 2013, så trekker trolig i sum fortsatt de rødgrønne, særlig Ap, visse fordeler av den.

  SvarSlett
 3. God analyse, som alltid. Og som alltid vil selvsagt de som leser alltid sjekke eget fylke først. Dessverre deler jeg nok ikke analysen din i Sogn og Fjordane, og er nok redd for at Sps mandat her er både trygt og sikkert. Er også redd for at det eneste som her er spørsmålet er hvem som får utjevningsmandatet, og det er jo i all hovedsak et rent tilfeldighetsspørsmål. Men om Sp ikke får nok stemmer til direktemandatet i dette fylket føler jeg meg rimelig trygg på at de heller ikke klarer sperregrensen...

  SvarSlett
 4. Takk for det. Mulig at du har rett. Men mitt poeng er å peke på at ved et scenarium der Ap stikker i fra og får et høyt 30-tall nasjonalt og dermed trolig et stykke over 30 også i SF, og der Sp balanserer rett over sperregrensen nasjonalt, og la oss si får 15-16 prosent i SF, så blir det meget jevnt om det siste faste mandatet. Helt utenkelig er det i alle ikke. Foreløpig holder jeg imidlertid også en knapp på Navarsete.

  SvarSlett