onsdag 9. mars 2011

Mot til å meina

I morgen skal jeg holde et innlegg på en stor konferanse i Oslo. En konferanse som er et ledd i pilotprosjektet "Mot til å meina". Prosjektet har som formål å styrke det politiske engasjementet spesielt blant de under 26 år. Tittelen jeg har fått utdelt er:
Har kommunen forstått at nettet er en kommunikasjonskanal - er det svaret for å skape engasjement blant unge? 

Før meg skal klovnen Per Inge Torkelsen snakke. Samt
Merima Maja Brkic, som er rådgiver for den britiske statsministeren David Cameroon. Etter mitt innlegg skal vi tre utgjøre et panel som skal debattere dette. Jeg har aldri sittet i et panel med en klovn før. Så det blir en utfordring og en interessant opplevelse.

Jeg vet sånn ca hva jeg ønsker å få fram, men tar gjerne i mot noen siste innspill på poenger som kan være viktige. Vil bedre utnyttelse av nettpotensialet i kommunene gi en oppblomstring i politisk engasjement, eller er det helt andre elementer og tiltak som må til - i så fall hvilke?

 

 

11 kommentarer:

 1. Jet tror absolutt kommunene er på glid, men likevel et godt stykke igjen hos de aller fleste av dem. Holdt selv et foredrag for rådmenn og ledere i offentlig sektor for noen uker siden, mitt inntrykk er at lysten og viljen er der - men frykten for hvordan tilstedeværelsen skal gjennomføres, organiseres og følges opp er stor hos mange. Det gjør at man beveger seg med små skritt - noe jeg også tror er lurt. Lykke til !


  til virkelig å se hvilket potensiale nettethar for å skape engasjement. D

  SvarSlett
 2. ..ble litt rot med teksten der, men fant ingen redigeringsknapp (-:, du skjønner nok hva jeg mener likevel.

  SvarSlett
 3. Takk for innspill, Cecilie.

  Ja, det er åpenbart et godt stykke igjen. Det er mulig at du har rett i at frykten overskygger viljen. Men for meg er det snarere i så fall et tegn på at viljen ikke er sterk nok. For ligger det genuin vilje i bunn, så fjerner man frykt og usikkerhet gjennom å bygge den kompetansen som skal til.

  SvarSlett
 4. Du er inne på noko vesentleg til slutt der, Svein Tore. Mange kommunar har nok ikkje så mykje kommunikasjonsfagleg kompetanse eller ressursar å setja av at dei har rom for å satsa nok. Det er nok òg ein god del skepsis. Opplever at mange trur det må ta frykteleg mykje tid. Vel, det kan det jo, men det er òg mogleg å ha effektive måtar å handtera kommuniksjonen med innbyggjarane på.

  Og som du er inne på Cecilie, det er nok lurt å føla seg fram litt, ta små steg.

  Tykkjer det er bra at de og andre utfordrar kommunane på dette området.

  SvarSlett
 5. Vi er nok mer enige enn uenige (-:. Jeg tror viljen ikke er sterk nok fordi mangelen på kunnskap er åpenbar. Vanskelig å virkelig ville noe mange fortsatt ikke vet ordentlig hva er og virkelig representer. Det ser vi jo eksempler på hver eneste dag, senest i dag - i Hammerfest... http://bit.ly/gd9gBC

  SvarSlett
 6. Berit: Og hva er årsaken til manglende ressurser og kompetanse..? Vilje...

  Cecilie: Ja, vi er til dels enige. Men også uenige fordi jeg tror det er motsatt; at kunnskapsmangelen bunner i at viljen ikke er sterk nok (hos en del). Manglende kunnskap blir således et noe vikarierende argument. Det må vilje til for å erverve seg den kunnskapen som er nødvendig. Ser jo dog også at nytteverdien må synliggjøres for å trigge viljen..

  SvarSlett
 7. Det varierer nok mykje, mellom anna frå små til store kommunar. Kommunebudsjetta er tronge (berre prøv å saldera eitt, eg veit kva eg snakkar om...) og det er vel mange som ikkje tek seg råd til t.d. kommunikasjonsrådgjevar. Berre sjå på ein del kommunale nettsider, så ser de kva dei har å slita med.

  Ein kjem langt med vilje og engasjement. Men du får det til å sjå lett ut. Det er det sikkert frå utsida der ein driv med sosiale medium heile tida, men litt anleis frå innsida.

  SvarSlett
 8. Det er iallefall spennende tider - lykke til i morgen (-:

  SvarSlett
 9. Men du, klovnen har jo mange års erfaring fra lokalpolitikk. Har du det da ;-)

  SvarSlett
 10. Nei. Null års erfaring som politiker. Og null erfaring som klovn. Så dette blir nok en ren knock out..

  SvarSlett
 11. Og budsjett- og kompetanseprioriteringar i kommunar er òg noko å ha i bakhovudet...

  Vonar du greier å fyra opp engasjementet og viljen hjå kommunefolket.

  Lykke til med føredraget!

  SvarSlett