tirsdag 13. september 2011

Høyrebølgen sterkere enn sympatibølgen

Valget 2011 er over og det er tid for analyser av hvorfor ting gikk som det gikk. Journalister ringer meg fortsatt ofte, og jeg har spekulert litt i SVs vei videre hos Aftenposten og ytret meg om forholdet Frp-Venstre til VG. I dag var jeg også på NRK P1s Her og Nå og snakket om Frps fall (ca 20 min ut), sammen med VGs Elisabeth Skarsbø Moen. Så tiden til blogging er litt begrenset.

Men noen første, og litt løse betraktninger er som følger: Ser vi på forholdet mellom Frps fall og Høyres vekst, så vokser Høyre nesten tre prosentpoeng mer enn Frp faller. Mens Ap vokser omtrent det som SV faller. I sum innebærer dette en forskyvning i blå retning i velgermassen, noe som ikke lover godt for den rødgrønne regjeringen hvis vi fester blikket mot valget i 2013.Ap gjorde et godt valg, men ikke på langt nær så godt som de aller første målingene etter 22/7 tydet på. Høyre ble valgets desidert klareste vinner, og slik sett er Høyrebølgen langt sterkere enn "Sympatibølgen". Høyres framgang er bred og kommer over hele landet og i alle velgergrupper. Særlig er det interessant å merke seg at framgangen er relativt sett aller sterkest der Høyre har stått svakt tidligere. Høyre doblet f.eks sin oppslutning i Telemark. Og partiet nærmer seg også en dobling i Troms og Nordland. Dette minner således en hel del om det vi så mot slutten av 70-tallet hvor Høyre fikk et skikkelig løft i alle deler av landet, ikke minst i de mest grisgrendte.

Hvorfor går Høyre så massivt fram? Forklaringen er sammensatt. Jeg er uenig med dem som sier at Høyre har tjent på å "sitte stille i båten". Tvert i mot bør Høyre krediteres for at de er gode. De har lyktes med å ta opposisjonsrommet nasjonalt og på mange måter konkurrert ut hovedkonkurrenten på velgermarkedet, Frp. Partiet har lyktes med strategien om å framstå varmere og rausere og "snakke mer om mennesker og mindre om millarder". Det har bidratt til å senke terskelen for velgeroverganger bl.a. fra Ap. Høyre har også trukket fordeler av at Frp sliter.

Her er velgerkonjunkturer et sentralt stikkord. Dette valget har vært et trygghetsvalg. Velgerne har søkt mot det trygge og kjente, og det er et klima som ikke er Frps klima - for å si det slik. Vi ser også en tendens til at velgerne i økende grad verdsetter helhetspartier, dvs partier som har stor saksbredde. Altså partier som har høy troverdighet på mange forskjellige felt i politikken. Saksbredde har Ap vært den fremste eksponenten for, men Høyre er nå åpenbart i ferd med å bredde ut partiet slik at man konkurrerer helt jevnt, og på noen områder, som skole, også er forbi Ap. Høyres akilleshæl har lenge vært eldreomsorg, men også her er partiet i ferd med å få en langt bedre posisjon i velgernes øyne. Høyre tjener også på at de i mange borgerlige orienterte velgeres øyne framstår som det desidert beste håpet hva gjelder å få stablet et alternativ til dagens sittende regjering på beina. 6 år med rødgrønt styre er mer enn nok for mange, og dette valget - selv om det er et lokalvalg - signaliserer et sug etter noe annet i velgermassen.

I tillegg har Høyre nok en gang dokumentert at partiet har en god organisasjon med mange sterke frontkandidater rundt omkring i landet. Partiet er langt jevnere og bedre besatt enn f.eks. Frp - som fortsatt har en lang vei å gå hva gjelder å bygge ut organisasjonen sin og bygge gode lokallag. Kandidater og lokallag har betydning for velgernes lokale valg, og her er vi framme også ved ett av SVs hovedproblem; den svake organisasjonen.

Jeg lover å komme langt sterkere tilbake til både SVs og Frps fall, samt en hel rekke andre aspekter som vi bør analysere i kjølvannet av dette valget.

Hva synes du er det mest interessant trekket ved valget?

4 kommentarer:

 1. Dette var et interessant valg. Jeg tenker at det er tre trekk som jeg ser frem til å lese noen mene noe om. Først av alt må jo dette være et utrolig skuffende valg for AP. De har fått liten uttelling i forhold til det målingene for en måned siden skulle tilsi. De har tapt alle de store byene. At de har tatt Fredrikstad må jo knapt nok være et Donald plaster på at de tapte Tromsø, samtidig som fremgangen i Oslo er marignal i forhold til Høyres tosifrede vekst. Tror du økningen til AP skyldes overgang fra SV alene, eller er det også Sofa-velgere som styrker AP denne gangen? Og hvis dette er velgere som enten på den ene eller andre måten kommer fra en IKEA sofa, hvor sannsynlig er det at AP beholder disse velgerne ved neste korsvei?

  Frps tilbakegang er markant, og det virker som partiet på kommunenivå blir straffet ekstra hardt for sentrale aktørers stadige manøvrering inn i en offerrolle. Det er vel ingenting av politikken FrP har ført i opposisjon på Romerike, for eksempel, som tilsier en halvering. Tror du velgerne har stemt Høyre for å gi styrefart lokalt, eller har de blitt hjemme? Det er vel uansett ingen grunn til å feste noe særlig lit til at de kommer til å holde seg på dette lave nivået – problemene til FrP velgerne er vel verken blitt mindre eller større de siste to månedene? Kan FrP bli straffet, på samme måte som SV, for å sitte i posisjon i Oslo? Begge disse partiene er vel langt på vei drevet av velgere som har kos med misnøye – og posisjon gir jo få muligheter til å føle seg oppriktig forurettet.

  Høyres fremgang er velkommen, men hvor tar de velgere fra? Jeg har vondt for å tro at FrP’ere i bøtter og spann plutselig har blitt besteborgelige eller gründere. Har Høyres sofavelgere kommet seg ut av sine lysebrune semskede hjørnesofaer i frykt for at sympatibølgen skulle male Norge inn i et AP hjørne, eller stjeler Høyre nå velgere fra AP også?

  Siden veksten i antall som har stemt er så lav så virker det jo nesten som om det er tidligere FrPvelgere som har blitt så tett plassert foran døgnvisningen fra Big Brother huset at de som satt der fra før av har blitt skviset ut med ingen andre steder å gå en stemmelokalet? Og hvis dette er bare sympatistemmer er det vel all mulig grunn for AP til å være veldig bekymret for neste valg? Ikke bare vil sympatistemmene sannsynligvis vende tilbake til Sofaen, de vil ikke engang nødvendigvis velge det samme partiet med fjernkontrollen. Og om AP i tillegg lekker til alle kanter ved neste valg – hvis både de som vil tilbake til et SV i opposisjon og de som vil ha et mer moderat styre med Høyre og sentrum forlater partiet, da blir det vanskelig å se for seg fire nye år med en lyserødgrønn regjering.

  SvarSlett
 2. Takk for interessante vurderinger, Petter.

  Høyre har nok dratt velgere fra alle. Mest fra Frp. I tillegg til at de har en meget høy lojalitet + at en del av dem som satt hjemme sist, stemte H nå.

  Frp har, i tillegg til lekkasjene til H, nok også lekket en del til Ap. Dessuten er det grunn til å tro at lojaliteten har vært svak. En spekulasjon her er at mange velgere kan ha syntes at det har vært litt flaut å stemme Frp i år, og har endt opp i sofaen eller hos H i stedet.

  SV har sannsynligvis lekket tungt til Ap. Men jeg tipper at Ap også har dratt noen fra Sp. I tillegg er det grunn til å tro at de har høy lojalitet (men ikke så høy som Hs) + at en del som var hjemmesittere sist har stemt Ap nå.

  SvarSlett
 3. Takk til deg også for interessant blogg og opplysende kommentarer både her og i pressen. Det skal bli interessant å se hva som må til av hestehandling i Skedsmo og Lørenskog for å få til et flertall. Det må jo være noe i vannet på Romerike som gjør at det finne like mange lister som det finnes stemmebrettigede, og at disse en-saks partiene også klarer å få inn representanter er snodig. Det er jo veldig lite de faktisk klarer å få gjort virker det som, feks pp, lvh og nå også Fokets Røst (finnes det en partinavn generator på nettet et sted - kanskje som en spin off fra en kransekakevitsprodusent...)

  SvarSlett
 4. Dette var uten tvil et sympativalg. Mediene har en stor innflytelese over velgerne og i tiden etter Utøya ble dette tydligere enn noen gang. Det gikk nesten ikke en dag uten at Dagbladet skrev et eller annet negativt om FRP, det var til slutt nesten ikke til å holde ut.

  Siv Jensen var for feig rett og slett etter tragedien, hun tok ikke opp hva partiet har stått for, nemlig problemene med innvandringen her i Norge, dette ble et ikke-tema etter 22. juli. FRP velgere ble usikre og hvorfor stemme på et parti som hadde sviktet sitt eget partiprogram? Jeg tror mange FRP velgere ble hjemme, og tilgangen til AP og H kom fra de unge som hadde muligheten til å gå til valg for første gang. Eskil Pedersen var i mediene mer enn de fleste politikeren, og AP kan tildels takke han for et godt valgresultat.

  Etter at Norge har kommet godt ut av finanskrisen, virker det som om mange velgere igjen velger H, det solide gamle partiet som tar vare på formue og velstand.

  Alt kan skje ved neste valg, vi har fremdeles de samme problemene med innvandringen, vi har mer voldtekt i landet enn noen gang før, og fra utlandet kommer det ikke gode meldinger. Jeg tror at FRP kommer tilbake om to år, da er sympatien for AP og AUF borte, og problemene sikkert ikke mindre, og da kan FRP bli et parti som kommer sterkere tilbake.

  SvarSlett