tirsdag 14. februar 2012

Vi skal skrive bok! Og vi trenger din hjelp..

Etter at jeg valgte å utvide min virksomhet og dreie oppmerksomheten fra utelukkende det politiske og konkurransedemokratiske aspektet til et bredere samfunns- og deltakerdemokratisk perspektiv, og parallelt tok med meg min store interesse for sosiale medier og brakte dette inn i analyser, artikler og foredrag som jeg, ofte i samarbeid med Cecilie Staude, holder, så skjer nå ting i en langt raskere takt enn hva jeg har vært vant til på jobbfronten. Oppdragene blir flere fordi forespørslene kommer mye  tettere, tilbakemeldingene er hyppigere, noe som er svært motiverende.


Det siste nå er at Kommuneforlaget har tatt kontakt og vil at Cecilie og jeg skal skrive en bok sammen. Et tilbud som det var vanskelig å si nei til fordi det å samle noen av sine tanker og få dem ned til en større helhet, alltid har vært noe jeg har drømt om.

Av og til gjelder det å gripe de sjanser man får her i livet. Så vi sa ja! Manuset er planlagt ferdigstilt medio oktober, med boklansering et par-tre måneder senere.
Men det er litt sånn "uæh, hjelp, fikser vi dette"-følelse også.. For det er jo noe nytt, og prosjektet er stort. Og frykten for ikke å komme i mål på en bra måte, ligger der på lur. Det er imidlertid bare å kaste seg uti det. Et sted å begynne er å få på plass en ramme og en struktur som ser hensiktsmessig ut. Det første utkastet vårt så slik ut:


Tanken var å sette boken inn et demokratisk perspektiv i første kapittel, deretter identifisere noen fellestrekk og utfordringer vi møter ved bruk av de ulike sosiale mediene, før vi gikk inn på hvordan bruken av sosiale medier kan endre ulike deler av samfunnet vårt, som journalistrollen, politikerrollen, byråkratrollen, bedriftsrollen, lærer- og elevrollen.
 
Etterhvert har imidlertid tvilen meldt seg noe. Blir det for mye gjentakelser med et slikt oppsett? Og er det ikke bedre å skrive en bok der hele kan være interessant å lese, framfor en bok der den enkelte leser trolig kun  interesserer seg for et par kapitler.


Vi er i ferd med å helle mot at rammeverket bør endres, men vi er på langt nær ferdig tenkt. I øyeblikket lurer vi på å endre i retning av dette:


Forord? Personlig møte i SoMe

1. Demokrati: Konkurranse- vs. deltakerdemokrati. Samtale. Demokrati mellom valgene. Nærdemokrati.

2. Sosiale medier: Tradisjonelle medier. Kommunikasjonsvaner i endring. Nett. Historie. Grunnlag for sosiale mediers suksess. Fb, blogg, twitter. Youtube. Noen felles grunnelementer som fungerer? Samspillet med tradisjonelle medier.

3. Forankring: Åpenhet. Vertikalt og horisontalt. Må SoMe-satsing forankres? Bør lederen gå foran?

4. Verdi: Hva skaper verdi for deg og følgerne/leserne dine?

5. Dialog: Hvordan få til gode samtaler på nett? Tvitring i møter

6. Unik: Hvordan ta med seg sin personlighet og det unike ved en organisasjon?
 
7. Utfordringer: Direkte kommunikasjon, offentlig/privat, muntlig skriftlighet, hurtighet, redaktøransvar. Hvordan løser vi utfordringene?

8. Framtiden: Sosial mediekompetanse viktigere i tiden som kommer? Vitaliseres demokratiet vårt?Vi ønsker å lage en bok i dialog og samspill med våre lesere. Derfor er vi veldig interessert i ditt synspunkt. Du kan være med og påvirke innholdet i boken. Synes du dette siste oppsettet kan ha noe for seg, eller bør vi holde fast på det gamle? Er det noe annet en slik bok bør inneholde?

Tittelen er foreløpig "Samfunnskommunikasjon i en ny tid". Bra nok - eller finnes det noe mer fengende?

3 kommentarer:

 1. Jeg antar at dere muligens også vil gi noen gode råd underveis i boken, og da har dere muligens tenkt på dette - jeg bare nevner dette:
  Når en bygger opp mye informasjon på Facebook (G+, o.l.) så er det greit å tenke på følgende:
  - Dataene kan teoretisk "forsvinne" (firmaet kan gå konkurs, bli kjøpt opp av andre, gjennomgå tekniske problemer, osv.- Slikt skjer... og en bør sikre seg mot å miste data.)

  - Tjenesten en nytter er gjerne proprietær, som medfører enkelte begrensninger dersom en skulle ønske å overføre de data en har bygget opp, til andre plattformer (før eller senere vil dette skje).

  Det er derfor hensiktsmessig å ha en god "backup/base" av de essensielle dataene en eier.
  En grei og svært brukervennlig måte å gjøre dette på er at en også har en blogg eller nettside (slik som denne her), hvor en lagrer de mest "verdifulle" dataene (eksempelvis produktbeskrivelser, whitepapers,..., osv.)
  Da kan en legge kortversjonene på Facebook (G+, ...) og med peker (lenker) til nærmere detaljer lagret på nettsiden.

  Dette er også en ryddig måte å håndtere multi-plattform bruker-grupper i paralell (Facebook, G+, Twitter, LinkedIn, etc.); Uansett plattform disse har valgt, vil få tak i den samme baseinformasjonen.
  Dette er ikke hinder for å ha store vennegrupper på Facebook (osv.), eller eventuelt ha majoriteten av sine "venner" der, men sikrer en åpen løsning som kan nås fra alle.

  Facebook (etc.) har sin egen proprietære "koding" av lenker (de ser gjerne slik ut : http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.minblog.no%2F%3Fp%3D1102&h=mAQGErPJ8).
  Brukeren ser kun den lesbare teksten (som vil synes som http://www.minblog.no) men i praksis betyr slike proprietære lenker at selv om en har en "åpen" Facebook-side (som ikke krever innlogging for å lese), så vil ikke disse linkene fungere uten at en logger inn. En kan heller ikke kopiere disse dataene (lenkene) over til annen plattform om en skulle ønske så.
  (Metoden nyttet også av eksempelvis LinkedIn m.fl.)

  De forskjellige sosiale media vil/kan utvikle seg i flere retninger, og for å ha kontroll over egne data bør en derfor sikre seg at en har egne kopier av sien basedata. (Eksempelvis slik dere gjør via blogger, og med linker og debatter i ymse sosiale media) - da er en fri til å kombinere alle varianter etter behov og brukergrupper en ønsker å nå frem til. - Og vil beholde dataene også om "noe" skulle skje slik at en må/vil over til annen/andre/flere plattformer.

  All hell og lykke med prosjektet!
  :-)

  SvarSlett
 2. Takk for lykkeønskninger og interessant kommentar. Tar dette med oss i det videre arbeidet.

  SvarSlett